КОНФЕРЕНЦИЈА О ЊЕГОШУ У РУСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА

У Москви, 12, и 13 новембрра оджана међународна конференција поводом 200 годишњице рођења Његоша _ "Петар 2. Петровић Његош, митрополит, реформатор и пјесник“, на којиј су учествовали више од 20 учесника из Русије, Црне Горе и Србије.

КОНФЕРЕНЦИЈА О ЊЕГОШУ У РУСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА

Конференцију је организовао Институт славјановеденија, Руске академија наука. Том приликом штампан је и Зборник радова под истима насловом, у који су ушли сви радови учесника. Вачжо је напоменути да је ово већ други зборник који се ове године појавио у Русији поводом великог јубијела нашег пједсника.

На конференцији у Москви учествовали су из Црне Горе, Пјесник Милутин Мићовић, предсједник књижевног друштва Његош, и историчар др Радослав Расповић, директор црногорског института историјских наука . Конференцију су поздравили, у својству почасних гости, амбасадор Црне Гре у Москви, господин Зоран Јоцовић, а са српске стране, амбасадор др Славенко Терзић.

На овој дводневној конференцији, кроз реферате и дискусије, Његошево дјело, као и историјске околности, везе с Русијом, освјетљаване су са разни страна, са основном интенцијом – расвјетљавања дубоке и сложене личности Петра Петровића Његоше, који није само најзначајнији митрополит црногорски, него и најзначајнији српски и словенски пјесниик. Актуелност Његошевог дјела, и на овом скупу, показала се очигледном, а дубина његовог дјела, неисцрпном.

Иако су се често, у радовима учесника појављивале паралеле – Петар велики Романов и Петар Петровић Његош, као реформатори и историјске личности које су допринијеле европеизацији својих народа; а са друге стране - и паралеле генијалних пјесника и савременика Пушкина и Његоша, ипак је остало јассно, да се овдје недовољно зна о нашем великом пјеснику, и да би, нови превиди, и освјетљавања Његошевог дјела у руској култури били неопхидни.

Кроз дискусије и конкретене предлоге, овој је теми поклоњена и не мала пажња.

КОНФЕРЕНЦИЈА О ЊЕГОШУ У РУСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА

Video kanal Eparhije

Srpska pravoslavna crkva

Radio Svetigora

Sveviđe